Cảm ơn Bạn đã đăng ký

Vui lòng thực hiện các bước sau:

1

Mở hộp thư đến

Kiểm tra hộp thư email của địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký trên trang trước.

2

Mở email xác nhận

Tìm email gửi bởi Nguyễn Đức Khánh, Tiêu đề "Bộ sách Doanh nhân tự học: Xin vui lòng xác nhận đăng ký nhận email"

3

Click vào Link xác nhận

Mở email này và nhấp vào liên kết bên trong. Đã xong! Quá trình này sẽ tự động hoàn thành.