.st0{fill:#FFFFFF;}

CHỦ ĐỀ KHÁC

Phạm vi công việc cho các dự án xây dựng là gì ?Làm thế nào để chuẩn bị phạm vi công việc cho các dự án xây dựng?

 Tháng Bảy 7, 2020

By  Nguyễn Đức Khánh

Phạm vi công việc (SOW) cho các dự án xây dựng được định nghĩa là một tuyên bố chung về công việc xây dựng được chuẩn bị bởi khách hàng hoặc các chuyên gia tư vấn. Phạm vi công việc được thực hiện dựa trên một hợp đồng cụ thể và được bao gồm trong các tài liệu đấu thầu của một dự án xây dựng.

Một SOW được viết tốt là rõ ràng, được xác định, hợp lý và cụ thể để có thể dễ dàng hiểu được bởi cả nhà thầu và người quản lý dự án. Phạm vi công việc chỉ định các sản phẩm giao từ nhà thầu. Do đó, nó là một công cụ để đo xem nhà thầu có đáp ứng phạm vi công việc theo hợp đồng hay không.

Bài viết giải thích một số yếu tố cần thiết và cân nhắc trong khi chuẩn bị một phạm vi công việc.

Chuẩn bị phạm vi công việc cho dự án xây dựng

Một phạm vi công việc được viết tốt có các thành phần sau:

 1. Tổng quan về dự án xây dựng
 2. Tính năng hợp đồng được xác định
 3. Dự án giao thầu được xác định
 4. Phạm vi xác định
 5. Lịch trình dự án được xác định
 6. Các tính năng quản lý dự án được xác định

1. Tổng quan về dự án xây dựng

Tổng quan về dự án xây dựng giải thích các nhu cầu kinh doanh với một mô tả dự án rõ ràng và cụ thể. Điêu nay bao gôm:

 • Định nghĩa các yêu cầu của dự án
 • Bao gồm các chi tiết cần thiết để tính chi phí lao động
 • Xác định lịch thanh toán
 • Chỉ định các tiêu chuẩn, quy tắc và quy định của hợp đồng.

2. Các tính năng hợp đồng được xác định

Điều này bao gồm:

 • Đặc điểm kỹ thuật chính xác của trách nhiệm hợp đồng
 • Xác định mục tiêu của hợp đồng
 • Xác định phương thức hợp đồng

3. Các sản phẩm dự án được xác định

Các sản phẩm của dự án đề cập đến các mục tiêu và mục tiêu cuối cùng phải đạt được thông qua dự án. Bằng cách này, nhà thầu có được một bức tranh rõ ràng về các yêu cầu của dự án.

4. Phạm vi dự án được xác định

Phạm vi dự án chi tiết giải thích hai tiêu chí, đó là – dữ liệu ngân sách và kỹ thuật. Dữ liệu kỹ thuật đề cập đến các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để đo lường công việc và hiệu suất của nhà thầu. Nó cũng chỉ ra cách thức công việc được đo. 

Tiêu chí tiếp theo được đề cập là các chi tiết của nhiệm vụ. Nó cho biết các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể cần phải được thực hiện để đáp ứng các mục tiêu của dự án.

5. Lịch trình dự án được xác định

Một cái nhìn thoáng qua về tất cả các nhiệm vụ liên quan đến dự án phải được tóm tắt. Nó giúp nhà thầu giao dự án đúng thời hạn. Lịch trình dự án phải bao gồm:

 • Tất cả các ngày giao hàng có thể
 • Giới hạn thời gian
 • Ngày dự kiến ​​hoàn thành dự án

6. Các tính năng quản lý dự án được xác định

Phạm vi công việc phải xác định các tiêu chí quản lý dự án quan trọng như:

 • Chức năng quản trị dự án
 • Chi tiết về thanh toán phát hành
 • Các quy trình theo sau để thay đổi hoặc bất kỳ thay thế trong công việc
 • Điều khoản hợp đồng quan trọng
 • Yêu cầu pháp lý quan trọng
 • Các giai đoạn khác nhau của dự án
 • Những hạn chế của dự án
 • Các tính năng quản lý thời gian
 • Quản trị hợp đồng tổng thể

Tầm quan trọng của từ ngữ trong phạm vi công việc của dự án xây dựng

Các yếu tố được đề cập ở trên được kết hợp trong phạm vi công việc của dự án (SOW) trong một tuyên bố rõ ràng để mang lại một giải thích duy nhất. Việc sử dụng rõ ràng và đơn giản các từ trong tài liệu hợp đồng sẽ giảm thiểu rủi ro khiếu nại, nhầm lẫn và bất kỳ vụ kiện nào.

Luôn tránh các câu lệnh SOW có thể tạo ra sự mơ hồ trong các mục tiêu và mục tiêu của dự án.

SOW không được bao gồm giá sản phẩm và công trình mà nhà thầu phải cung cấp.

Việc kết hợp các bản vẽ, các yếu tố hình ảnh và hình ảnh, cùng với tuyên bố, có thể giúp truyền đạt mục tiêu chính xác của tác phẩm mà không gây ra cơ hội giải thích sai. 

Phần kết luận

Phạm vi công việc có thể được cấu trúc mà không cần các từ không cần thiết với một mô tả ngắn hoặc có thể rộng với một mô tả đầy đủ. Nó phụ thuộc chủ yếu vào loại dự án. Làm thế nào ngắn hoặc chi tiết là phạm vi công việc, nó không được tạo ra sự mơ hồ và nhầm lẫn.

Các câu hỏi thường gặp

Phạm vi công việc cho dự án xây dựng là gì?

Phạm vi công việc (SOW) được định nghĩa là một tuyên bố chung về công việc được chuẩn bị bởi khách hàng hoặc các chuyên gia tư vấn. Phạm vi công việc được thực hiện dựa trên một hợp đồng cụ thể và được bao gồm trong các tài liệu đấu thầu của một dự án xây dựng. 
Phạm vi công việc chỉ định các sản phẩm giao từ nhà thầu. Do đó, nó là một công cụ để đo xem nhà thầu có đáp ứng phạm vi công việc theo hợp đồng hay không.

Ai viết một phạm vi công việc?

Phạm vi công việc thường được viết và chuẩn bị bởi khách hàng hoặc nhà tư vấn.

Là một phạm vi công việc một hợp đồng?

Phạm vi công việc là một trong những phần quan trọng của tài liệu hợp đồng. Phạm vi công việc chỉ định các sản phẩm giao từ nhà thầu.

Đọc thêm: Construction Blogs


Nguyễn Đức Khánh


Tôi là 1 người làm nghề xây dựng, thích công nghệ và Internet Marketing.

Phone: 0913.881.331

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>